Reading from a text file – VBScript

By Andrei Ungureanu - Last updated: Friday, October 9, 2009 - Save & Share - Leave a Comment

In foarte multe cazuri cand folosim scripturi pentru administrare specificam numele serverului la care sa ne conectam sau ne folosim de o lista in care avem toate serverele. Lista se afla intr-un fisier text si arata cam asa:

Server1
Server2
Server3
Server4

Ideea e ca aveam nevoie de un script care se va conecta la toate sisteme din lista si va face ceva. Ce va face nu e important acum Important e cum citim lista cu serverele. Iata si scriptul:

Const ForReading = 1
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile("d:\temp\servers.txt", ForReading)
Do While objTextFile.AtEndOfStream <> True
strServer = objTextFile.ReadLine
Wscript.Echo "Server: " & strServer
Loop
objTextFile.Close

 

In linia Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile("d:\temp\servers.txt", ForReading) puteti specifica locatia listei. Merge si ca parametru dar in alt post.

Iar in bucla Do While-Loop puteti introduce bucata de cod de care aveti nevoie si care se va folosi de variabila strServer.

Posted in Scripting • Tags: Top Of Page

Write a comment