Reading remote registry values via VBScript

By Andrei Ungureanu - Last updated: Friday, June 14, 2013 - Save & Share - Leave a Comment

Mai jos am pus un exemplu de script ce poate citi o valoare din registry de pe un server remote.

Scriptul poate fi adaptat usor pentru a prelua serverele dintr-o lista text.

$strMachineName = ‘servername’

$objReg = [Microsoft.Win32.RegistryKey]::OpenRemoteBaseKey(‘LocalMachine’, $strMachineName)

$objRegKey= $objReg.OpenSubKey("System\\CurrentControlSet\\Services\\Browser" )

$objRegKey.getvalue("Start")

Exemplul de aici va citi cheia ce reprezinta modul de startup al serviciului Browser.

Posted in Scripting • Tags: , Top Of Page

Write a comment